JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Společně proti kouření

V průběhu listopadu pořádáme informačně-preventivní kampaň Společně proti kouření, která tentokrát nese podtéma „Kouří i děti“. Kampaň je zaměřena na problematiku časného užívání tabákových výrobků mezi dětmi a mladými lidmi, prevenci kouření u dětí pod 15 let a následnou práci s nimi.

Veškeré aktivity kampaně jsou směřovány na žáky a studenty škol v Libereckém kraji, sekundárně také na odbornou dospělou populaci, tzn. na odborníky ze školství, sociální oblasti a zdravotnictví.

Kampaň vznikla s cílem podpořit nekuřáky, především pak žáky ZŠ v jejich zdravém postoji nekouřit a konfrontovat kuřáky se známými riziky vlivu kouření tabáku na fyzické zdraví i osobnost kuřáka i jeho blízkého okolí a motivovat je ke změně. Letos navíc kampaň reflektuje problematiku kouření u dětí do 15. let.

Kampaň začíná 1. 11. 2016 a aktivity kampaně poběží celý měsíc. V průběhu listopadu se uskuteční volnočasové a fotbalové turnaje, které uspořádají pracovníci MAJÁKu. Kampaň bude zakončena 30. listopadu 2016 vyhlášením výsledků facebookové soutěže.

Kampaň pořádáme ve spolupráci s Libereckým krajem za podpory Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Aktivity kampaně:

  • V  rámci kampaně je vyhlášena na facebookové stránce kampaně soutěž pro zájemce, kteří by se chtěli podělit o svůj autentický příběh. Úkolem je napsat, jak jste byli ovlivněni kouřením, ať už svým, nebo kouřením blízkých osob např. rodičů, sourozenců či jejich přátel.
  • V rámci kampaně jsou natištěny informační letáky a plakáty, které budou distribuovány v institucích pracujících s dětmi, jako jsou školy, volnočasová zařízení a ordinace dětských lékařů.
  • V průběhu listopadu proběhnou turnaje ve volnočasových aktivitách a ve fotbale pro žáky a studenty z Liberce, Hrádku nad Nisou, Chrastavy a Nového Města pod Smrkem. Turnaje budou spojeny s preventivními aktivitami. Očekávaná účast je cca 100 mladých lidí.
  • Odborný seminář pro pracovníky k problematice dětského kouření a možností intervencí a léčby ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec – Centrem pro léčbu závislosti na tabáku (MUDr. Šípková) a Státním zdravotním ústavem.

 

 

 

 

loga_zakladatele