JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Kampaň proti kouření 2017

MAJÁK o.p.s. navázal na víceletou tradici a i letos organizoval za podpory Libereckého kraje v průběhu května a června 2017 kampaň „Společně proti kouření“, v rámci které jsme realizovali tematicky zaměřené preventivní programy, organizovali výtvarnou soutěž, turnaj ve fotbale a dále proběhlo dotazníkové šetření.

Jednohodinový preventivní program s názvem „Máš na výběr!?“ proběhl pro 21 tříd na 2. stupni 6 základních škol v Libereckém kraji. Programů se zúčastnilo celkem 348 žáků. Program reagoval na aktuální téma protikuřáckého zákona a zaměřoval se na postoje žáků vůči tabákovým výrobkům. Žáci byli vedeni k uvědomění si kladů a záporů kouření formou dramatizace soudního líčení. Na programech byly rozdávány letáčky kampaně a samolepky zákazu kouření a kontaktů na MAJÁK o.p.s.
Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci ze tří základních škol v Libereckém kraji. Úkolem žáků bylo vytvořit plakát proti kouření s hlavním tématem „Rizika cigaret“. Celkem jsme obdrželi 47 výtvarných prací žáků ve dvou kategoriích, ze kterých tříčlenná porota vybrala vítězná díla. Autoři nejlepších dvou výtvarných děl v každé kategorii byli oceněni poukázkami do Decathlonu, které jim byly předány dne 29. 6. 2017.


V rámci kampaně "Společně proti kouření" proběhl také dne 3. 6. 2017 fotbalový turnaj, jehož se zúčastnily týmy z nízkoprahových zařízení MAJÁKu a některé další týmy – celkem šest týmů. Turnaj proběhl na hřišti u ZŠ Vrchlického v pohodové atmosféře, čemuž přálo i celodenní skvělé počasí. Turnaj vyhrál smíšený tým NZDM Zapes a ZŠ Vrchlického, který neztratil ani jeden bod a suverénně porazil např. i podzimního vítěze a obhájce, tým z V-Klubu, který byl před začátkem turnaje rozhodně největším favoritem. Vítězové byli oceněni pohárem a sladkými odměnami. Celé akce se zúčastnilo cca 40 účastníků, ať už z řad hráčů, tak i fanoušků. Po celou dobu akce také platil zákaz kouření, s čímž některé týmy bojovaly, nakonec to všichni zvládly.


Dotazníky byly vytvořeny ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci a jejich cílem bylo zmapovat problematiku kouření mezi mladými lidmi v Libereckém kraji. Dotazníky jsme rozdávali žákům od 4. do 9. třídy základních škol na programech všeobecné primární prevence, ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Mníšek ad. Za květen a červen jsme jich nasbírali kolem 850. Výsledky dotazníkového šetření byly předány Krajské hygienické stanici Libereckého kraje.


 

 

loga_zakladatele