JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Krajská konference PPRCH

Dne 22. března 2017 proběhla Krajská konference primární prevence rizikového chování Prakticky a spolu III. určená školním metodikům prevence a výchovným poradcům základních škol v Libereckém kraji.

Téma letošní konference pořádaná organizací MAJÁK o.p.s. a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, bylo Klima třídy. Na konferenci dorazilo 149 účastníků, kteří vyslechli příspěvky 4 odborníků z oblasti primární prevence. Přítomní v dotazníkovém zjištění vyjádřili plnou spokojenost s výběrem témat, odborností jednotlivých přednášejících i s organizačním zajištěním celé akce. Krajská konference zaměřená na prevenci rizikového chování proběhla již potřetí, letos pod osobní záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petra Tulpy, který na úvod přivítal všechny zúčastněné a vyjádřil ocenění jejich práce. 

 

loga_zakladatele