JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

V NZDM Voraz se učíme říkat stop hazardu

Ve společnosti se stále více objevuje relativně nová riziková oblast, kterou představuje hazardní hraní. Na to v klubu reagujeme a s klienty téma otevíráme, komunikujeme o závislostech, případně doporučujeme návazné služby.

Nebezpečí hazardního hraní se týká každého člověka a mladí lidé mnohdy nedokáží na první pohled vidět a zvážit dopady této závislosti na lidský život. Takové potíže nesou zdánlivě menší závažnost oproti např. drogovým závislostem, ale opak je pravdou. S rozvojem informačních a komunikačních technologií se také setkáváme s hazardem na internetu, který je dostupný 24 hodin denně a nese s sebou tedy nebezpečí ztrát obrovských obnosů při nezvládnutí situace.


Jak mohu poznat, že mám problém? (Mark Griffiths)

  1. Stává se pro Vás určitá aktivita tou nejdůležitější v životě?
  2. Mění se Vaše nálada před, v průběhu a po aktivitě?
  3. Je třeba stále více této aktivity k dosažení uspokojení?
  4. Objevují se konflikty s ostatními lidmi či konflikty uvnitř Vás samotných?
  5. Nedaří se Vám aktivitu ukončit či omezit?

 

I na základě tohoto orientačního testu můžeme následně pracovat s klienty na řešení jejich potíží v případě jejich zájmu.
Na závěr uvádíme příklad ze života.

Když jsem hrál poprvé, tak jsem vyhrál. Začalo se mi to líbit a tak jsem chodil hrát častěji. Ze začátku jen za malé částky a pak za velké. Někdy to vyšlo, ale většinou ne. Když už jsem prohrával dost peněz, hrál jsem dál a říkal jsem si, že teď už to musí vyjít, ale stejně to nevyšlo. (Patnáctiletý chlapec ve stadiu prohrávání, kterého přivedl otec pro opakované krádeže peněz doma i sousedům.)

Zdroj: NEŠPOR, K., 2006. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag. Dostupné z: http://files.auritus.cz/200000165-561af57145/uz-jsem-prohral-dost.pdf

 

loga_zakladatele