JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Programy Intervence

První pololetí školního roku se rychle blíží k závěru!
Za tuto dobu máme za sebou v lektorské práci důležitou novinku, a tou je odstartování nového způsobu práce se třídami, ve kterých došlo ke konkrétnímu problému, který je třeba aktuálně řešit.

Nově tak realizujeme programy Intervence - zatím jich proběhlo celkem 13 a další postupně přibývají podle potřeb škol. Doposud byly řešeny různé situace - mimo jiné zvládání agrese žáka v kolektivu, zásady bezpečnosti na internetu či diagnostika vztahů ve skupině. Programů se účastnili žáci od 2. do 9. tříd základních škol.
Program Intervence má za cíl ošetřit aktuální, nepříznivé klima, příp. zmírnit napětí mezi žáky a zamezit eskalaci problému. Samotnému programu předchází konzultace s třídním učitelem či vedením školy, po programu je poté sepsána podrobná zpráva z jeho průběhu spolu s doporučeními pro návaznou práci. Délka programu je vždy na dohodě se školou.
Pro případné dotazy či objednání programu kontaktujte koordinátorku prevence, Soňu Balážikovou, či vedoucího prevence, Mgr. Jana Molnára.

 

loga_zakladatele