JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Proběhla IV. Krajská konference primární prevence

Ve středu 18. dubna 2018 proběhla Krajská konference primární prevence. Šlo o již IV. ročník, který každoročně pořádá organizace MAJÁK o.p.s. Letos proběhla ve spolupráci s Libereckým krajem a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci. Celá akce byla určena primárně pro školní metodiky prevence, výchovné poradce a pedagogy. Po zkušenostech z předešlých ročníků jsme usilovali o akreditaci konference pod MŠMT v rámci DVPP, což se podařilo. Záštitu převzal Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. 

Letošní ročník konference byl zaměřen na téma Agrese. V úvodu hovořil PaedDr. Zdeněk Martínek, speciální pedagog a etoped pelhřimovské pedagogicko‑psychologické poradny, který všechny účastníky rychle uvedl do tématu svým příspěvkem „Základní směry agrese“. Poté byly představeny odborné služby Dětského psychiatrické oddělení jako součásti Krajské nemocnice v Liberci (PhDr. Jitka Havlová) a služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zapes v Liberci (Bc. Karin Novotná, DiS.). Následoval příspěvek PhDr. Jana Svobody, psychologa, psychoterapeuta a přednášejícího Ostravské univerzity – příspěvek se věnoval pojmenování vlastního životního prostoru a možnostem pro jeho zkvalitnění. Posledním mluvčím byla psycholožka PhDr. Helena Vrbková, jejíž příspěvek se týkal egoobranných mechanismů.

Jednotlivé projevy měly velký ohlas mezi přítomnými účastníky – na konferenci se z celé republiky sjeli nejen metodici či výchovní poradci, ale také zástupci odborných služeb, krajští pracovníci i zaměstnanci PPP. Celkově na konferenci dorazilo 155 účastníků. Konference představovala přínosný čas načerpání poznatků, zkušeností druhých či podnětů pro vlastní práci na školách. Děkujeme všem zúčastněným!

 

 

loga_zakladatele