JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Uzavíráme školní rok

Školní rok 2017/2018 se pomalu, ale jistě blíží ke konci. V letošním roce se práce našeho týmu primární prevence opět rozšiřovala. Pracovali jsme na 73 školách, z toho na 62 základních školách, a to po Libereckém kraji. Z tohoto celkového počtu tvoří 27 škol v rámci Liberce a 11 škol v Jablonci nad Nisou.

Za celý rok jsme realizovali celkem 786 preventivních programů pro 16 181 žáků a studentů. O nové programy pro 1. i 2. stupeň ZŠ byl na školách zájem, najdete je tedy v naší nabídce i pro následující školní rok. Velmi dobře se také uchytily programy Intervence, které pracují s konkrétním problémem v třídním kolektivu – celkem jich bylo realizováno 25, a to jak pro prvostupňové, tak i pro druhostupňové třídy ZŠ.

A co říci na závěr? Nezbývá než poděkovat všem našim spolupracovníkům za přízeň a zároveň se zvědavostí vyhlížet, co přinese nadcházející školní rok.

 

loga_zakladatele