JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Názory odborníků

MUDr. Jana Pilnáčková, Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, KHS Liberec:

 1. V kolika letech podle Vás začínají děti v ČR s kouřením?
  V 11,5 letech, dívky ve 12 a chlapci v 10,8.

 2. Kolik procent dětí ve věku 12 let má podle Vás zkušenosti s kouřením?
  21,6 %

 3. Proč myslíte, že začínají děti nejčastěji kouřit?
  Kvůli partě a jako projev vyhranění se vůči rodičům / škole.

 4. Jak byste poznali, že Vaše dítě začalo kouřit?
  Podle zápachu a na základě rozhovorů s ním.

 5. Proč myslíte, že někteří rodiče nevědí, že jejich dítě kouří?
  Příliš se svým dětem nevěnují.

 6. Co by měl dělat rodič, kdyby chtěl svému dítěti pomoci přestat s kouřením?
  Situaci s ním probrat, vysvětlit mu škodlivost kouření, eventuálně vyhledat pomoc odborníka (např. Národní linka pro odvykání kouření, Poradna pro odvykání kouření Liberec).

MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav:

 1. V kolika letech podle Vás začínají děti v ČR s kouřením?
  Mezi 10. – 12. rokem.

 2. Kolik procent dětí ve věku 12 let má podle Vás zkušenosti s kouřením?
  Nevím. Mezi 13-15 lety je to 50 %.

 3. Proč myslíte, že začínají děti nejčastěji kouřit?
  Náhradou za iniciační rituály, experimentování a pocit dobrodružství, které patří k dospívání.

 4. Jak byste poznali, že Vaše dítě začalo kouřit?
  Podle zapalovače a cigaret  v kapse, v tašce.

 5. Proč myslíte, že někteří rodiče nevědí, že jejich dítě kouří?
  Pokud to nevědí, tak kouří dítě velmi málo nebo se rodiče o dítě velmi málo zajímají – nepotkávají se doma ap. Podle zápachu se to pozná spolehlivě. V případě, že jsou sami kuřáci nebo doma kouří, mohou mít zhoršené rozpoznání zápachu z tabáku.

 6. Co by měl dělat rodič, kdyby chtěl svému dítěti pomoci přestat s kouřením?
  Dítě musí samo chtít, což právě obvykle nechce, z výše uvedených důvodů v bodě 3. Je úplně normální, že vliv vrstevníků je ve věku dospívání silnější než vliv rodičů. Důležité je, aby dítě a později dospívající měli přirozené sebevědomí – pak totiž nebudou podléhat vlivu ostatních. Tedy naučit dítě vynikat v něčem, co na něm budou ostatní obdivovat. Také sport je důležitý – vede k nekuřáctví. Určitě nefunguje říkat jim, že děti nekouří – kouří právě proto, že chtějí dokázat, že už nejsou děti.

 


MUDr. Milada Šípková, Centrum léčby závislosti na tabáku při Plicním oddělení, Krajská nemocnice Liberec:

 1. V kolika letech podle Vás začínají děti v ČR s kouřením?
 2. Kolik procent dětí ve věku 12 let má podle Vás zkušenosti s kouřením?
  Dle informací celosvětové studie užívání tabáku mládeže GYTS z r. 2016 jsou data z ČR uvedena u dětí ve věku 13-15 let (dotazováno 3 900 dětí).
  Odpověď na otázku č. 1 studie neudává,
  Odpověď na otázku č. 2: ve věku 13-15 let 19,2 % aktuálně kouřilo.
  Dle mého vlastního průzkumu (prováděla jsem projekt Proč je lepší nekouřit 9 nebo 10 let, každý rok odevzdávalo anonymní dotazník cca 600 dětí). Je třeba dodat, že jsem se ptala dětí 6.tříd (! Takže nemohu říci, v kolika letech děti začínají, musela bych se ptát dětí starších!) - dle posledního průzkumu z roku 2015 zkoušelo cigaretu 32 % dětí, průměrný věk, kdy 11leté děti vyzkoušely 1. cigaretu, byl 9,2 let.

 3. Proč myslíte, že začínají děti nejčastěji kouřit?
  Myslím, že kvůli partě, stejně jako kvůli řešení svých problémů. Jde i o projev vyhranění se vůči škole / rodičům. Také bývají inspirováni někým z rodiny.

 4. Jak byste poznali, že Vaše dítě začalo kouřit?
  Podle zápachu, podle toho, jak využívá své kapesné, podle informací ze školy. Také na základě rozhovorů s ním, příp. přistižením při činu.

 5. Proč myslíte, že někteří rodiče nevědí, že jejich dítě kouří?
  Buď se o děti nezajímají, nebo to může být tím, že rodiče sami kouří a necítí zápach kouře vlastních dětí nebo to děti velmi dobře tají, ....

 6. Co by měl dělat rodič, kdyby chtěl svému dítěti pomoci přestat s kouřením?
  Sám by měl jít dítěti příkladem a nekouřit (těžko dítě uvěří, že je kouření špatné, když v něm jeho nejbližší osoba pokračuje), měl by se snažit s dítětem mluvit a poskytnout mu možnost chodit do nějakého zájmového kroužku (často kouří děti "z nudy"), lze využít i poradny na odvykání kouření (během posledních 12 let ale přišlo do poradny pouze cca 10 dětí – úspěšnost odvykání je u nich nevelká, respektive nelze příliš přesně určit, protože děti na pravidelné kontroly přestávají chodit), ....

 

loga_zakladatele