JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Proběhla kampaň Společně proti kouření 2018

Organizace MAJÁK o.p.s. i v roce 2018 realizovala kampaň s názvem Společně proti kouření, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Tentokrát probíhala kampaň v měsících září a říjen, kdy byly souběžně realizovány tři dílčí aktivity.

V prvé řadě probíhala třítýdenní městská hra s názvem FONE. Ta byla určena pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o kooperační hru, do které se žáci mohli zapojit v několikačlenných týmech. Hra se zaměřovala na problematiku tabákových korporací a jednotlivé týmy v rámci ní luštily různé rébusy, hledaly indicie po Liberci a blízkém okolí, musely komunikovat se spolupracujícími osobami či organizacemi (např. Krajská hygienická stanice Liberec, Krajská vědecká knihovna Liberec ad.) a mnoho dalšího. Hra měla za cíl zdůraznit to, že v odvykání kouření člověk sám těžko uspěje – potřebuje k tomu druhé. Zároveň také upozorňovala na škodlivost cigaretového kouře, a to jak pro aktivní, tak pasivní kuřáky. Do hry se přihlásilo přes 20 týmů, aktivně jich hrálo 14. V den ukončení hry proběhla závěrečná akce, na kterou byly všechny týmy přizvány. S organizátory hry si mohly projít jednotlivé části celé hry, diskutovat o problematice závislosti i pasivního kouření a nakonec byl také vylosován a oceněn vítězný tým. Jakožto pilotní ročník městské hry tohoto typu jsme vděčni za týmy, které se do hry zapojily, a za zkušenosti, které jsme při realizaci mohli nasbírat i pro případné budoucí ročníky hry.

Jako další součást kampaně proběhl fotbalový turnaj o pohár MAJÁKu, který se odehrál v sobotu 13. 10. 2018. Akce proběhla na hřišti FC Slovan Liberec za laskavé spolupráce této organizace. Turnaje se účastnilo 7 týmů, jejichž členové dorazili z Liberce, Hrádku nad Nisou a Nového Města pod Smrkem. Zapojily se týmy z NZDM Zapes, Voraz a Depo, dále Liberecký V-klub a žáci ze ZŠ U Soudu, křesťanské ZŠ a MŠ Jana Ámose Komenského a ZŠ Ještědské.

Na úvod turnaje přišel účastníky pozdravit brankář A-týmu Slovanu Liberec, Filip Nguyen, který také věnoval nové brankářské rukavice pro „nejlepšího brankáře turnaje“ – jeho vstup byl milým překvapením pro všechny zúčastněné. 

Za celý den bylo odehráno celkem 21 zápasů a vítězem se nakonec stal tým s názvem „1337“ – jednalo se o tým složený převážně z žáků Základní školy Ještědská. 

Poslední složkou kampaně byl krátký soubor otázek cílený na širší veřejnost. Otázky se týkaly kouření u dětí a byly směřovány především na rodiče. Jejich cílem bylo upozornit rodiče na nebezpečí závislosti na tabákových výrobcích u jejich dětí. Otázky také cílily na to, zda rodiče vědí, jak řešit případné kouření jejich dětí. Pro zájemce pak byly připraveny názory odborníků na tytéž otázky – své odpovědi ochotně poskytly MUDr. Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory zdraví, KHS Liberec, MUDr. Milada Šípková z EUC Kliniky Liberec, a MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, SZÚ. V průběhu kampaně bylo rozdáno přes 2 300 dotazníků – některé byly rozdávány v rámci třídních schůzek na základních školách v Liberci, většina pak přímo v mateřských a rodinných center v Libereckém kraji.

 

 

loga_zakladatele