JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Nové tváře v Majáku

S nový školním rokem 2015/2016 přicházejí do Majáku i nové tváře! Seznamte se krátce s našimi kolegy, které budete vídat na školách, v klubech i na rozličných pracovních jednáních.

Mgr. David Just posílil tým vedení společnosti a nastoupil na pozici výkonného ředitele o. p. s. Maják. Vystudovaný matematik s rozšířeným studiem speciální pedagogiky - etopedie pracoval kromě komerční sféry 12 let v dětském domově jako vychovatel. David povede jako lektor některé programy pro třídní skupiny.

Jan Novák je naším novým odborným lektorem primární prevence. Zkušeného vedoucího volnočasových klubů a studenta strojní fakulty budete potkávat na základních školách.

Patrik Dávid posílil tým NZDM Vagón v Hrádku nad Nisou, kde pracuje jako kontaktní pracovník klubu. Nadšený hráč na bicí a kytaru je zároveň i novým streetworkerem, budete ho mít možnost zastihnout pravidelně v ulicích Hrádku.

Kateřina Lachmanová doplnila administrativní zázemí sekce preventivních programů, bude především školám zasílat informace a zprávy z programů.

 

 

loga_zakladatele