JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Poslední Adaptační kurz

V polovině listopadu proběhl poslední Adaptační program, který poskytujeme pro nově vzniklé kolektivy.

Celkem jich v tomto školním roce naši lektoři realizovali 21 - z toho 18 pro studenty středních škol a 3 pro žáky základní školy. Adaptačním programem tak v tomto školním roce prošlo necelých 500 žáků a studentů.
Cílem Adaptačního programu je pomocí prožitkových aktivit nastartovat a rozvinout spolupráci a důvěru v kolektivu. Žáci absolvují program v prostorách MAJÁKu a seznámí se tak i s nízkoprahovým klubem Zapes, který jim je k dispozici.

 

loga_zakladatele