JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Poruchy příjmu potravy

V úterý 26. 1. 2016 proběhl v NZDM Voraz program pro dívky s tématem poruchy příjmu potravy. Uvařili jsme si čaj, podívali se společně na dokument české televize a následně proběhla diskuze.

V diskuzi jsme se zaměřili na počáteční motivaci pro nezdravé hubnutí a rizika spojená s anorexií, bulímií a záchvatovitým přejídáním. Diskutovali jsme také o nespokojenosti většiny dospívajících dívek s vlastním tělem.V závěru programu jsme se shodli na tom, že naprostá většina dívek, ale i chlapců, jsou se sebou nespokojeni, ale hodnotí na sobě především vzhled, nikoliv charakter. Tématický klub byl přínosný především pro uvědomění si vlastní hodnoty.

 

 

 

loga_zakladatele