JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Programy pro pedagogy

Organizace MAJÁK nabízí kromě preventivních programů pro školy také vzdělávací programy pro pedagogy nebo rodiče.

V tomto školním roce nabízíme 5 témat, a to např. Vedení třídnických hodin, Bezpečný internet a další.
Od září roku 2015 do února 2016 jsme realizovali celkem 16 těchto programů, kterých se zúčastnilo 220 osob. Z toho 11 programů proběhlo pro učitele základních i středních škol v Libereckém kraji.
S ohledem na zájem škol o tyto programy jsme také dvě výše zmíněná témata programů pro učitele nechali akreditovat jako vzdělávací kurzy pod MŠMT - od příštího školního roku je tak budou moci školy využívat ke vzdělávání svých pedagogických pracovníků.

 

loga_zakladatele