JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Rodina

V dubnu jsme se v NZDM Voraz zabývali tématem rodina. Velká část adolescentů totiž řeší komplikované vztahy se svými rodiči. 

Někteří také procházejí složitými situacemi, ve kterých selhávají a jsou v důsledku toho umisťováni v ústavní péči na přechodnou dobu či na trvalo. V rámci měsíce dubna jsme se zaměřili na skupinovou i individuální práci s klienty, ve které jsme rozebíraly to, jak s rodiči či zákonnými zástupci správně komunikovat, dobře si rozumět a pracovat na vzájemném budování vztahů. Věnovali jsme se také smyslu krátkodobé preventivně-výchovné péče a předcházení jejímu uložení. 

V rámci tohoto měsíce jsme také promítali tématický film.

 

 

loga_zakladatele