JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Prakticky a spolu II.

Dne 31. března roku 2016 proběhl v Liberci druhý ročník Krajské konference primární prevence s názvem "Prakticky a spolu II." Konferenci pořádala o.p.s. MAJÁK za spoluúčasti Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci a Krajského úřadu Libereckého kraje.

Obsahem konference byla řada zajímavých příspěvků k tématu prevence rizikového chování. Konference se zaměřovala především na školní metodiky prevence, ale mezi účastníky byli také výchovní poradci, pracovníci OSPODu a pedagogicko-psychologických poraden i zástupci různých organizací Libereckého kraje zabývajících se prevencí. Mgr. Jan Molnár, hlavní organizátor a moderátor akce a vedoucí prevence v organizaci MAJÁK, uvedl: "Potěšilo nás, že z celkového počtu 92 účastníků dorazilo přes 50 metodiků prevence, pro které konferenci v prvé řadě pořádáme." Na konferenci se tak sešlo o třetinu účastníků více, než loni. 

Prvním přednášejícím byl por. Bc. Jiří Pančenko, DiS., z odboru analytiky Služby kriminální policie a vyšetřování v Liberci. Jeho výstup byl zaměřen na aktuální dění na sociálních sítích, kyberšikanu a bezpečnost na internetu. Poté hovořil Mgr. Pavel Dosoudil z Pražského centra primární prevence o významu supervize v prevenci. Po přestávce pak navázal PaedDr. Zdeněk Martínek, etoped Ped-Psy poradny v Pelhřimově, který svůj příspěvek zacílil na téma "práce s agresivním žákem". Odpoledne pak bylo věnováno spíše praktickým informacím - po úvodním vstupu Ing. Markéty Nešporové, krajské školní koordinátorky prevence, a Mgr. Jany Leitnerové z Ped-Psy poradny v Semilech, byl Petrem Hampacherem, odborným ředitelem sociálních služeb MAJÁKu, krátce představen program Zvládání agrese. Dalším příspěvkem navázaly zástupkyně organizace SVP Čáp - Mgr. Lenka Tešnarová, vedoucí střediska, a Mgr. Vendula Eimannová, speciální pedagog - které představily nové služby střediska. Předposlední vstup byl věnován nabídce specializačního studia pro školní metodiky prevence, který realizuje organizace Semiramis, o.s. Všechny potřebné informace o chystaném kurzu účastníkům představili Bc. Miroslav Zavadil, DiS., místopředseda sdružení, a Mgr. Markéta Exnerová, DiS., vedoucí centra primární prevence. Závěrečný příspěvek lektorky Mgr. Drahuše Tkáčové, DiS., byl věnován programům primární prevence organizace Advaita, z.ú.

Kromě jednotlivých příspěvků byl velkým přínosem společný čas - konference poskytla účastníkům prostor pro sdílení konkrétních situací z praxe, ať už v plénu během příspěvků, anebo o přestávkách s kolegy z jiných škol.

Na závěr zbývá dodat, že konference proběhla v klidné a příjemné atmosféře a v přátelském duchu, a již nyní se můžeme těšit na další podobné setkání v příštím školním roce.

Záštitu nad akcí převzaly Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, a Alena Losová, dipl. um., členka rady Libereckého kraje.

 

 

loga_zakladatele