JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Učit se učit

V květnu jsme se v NZDM Vagón zaměřili zejména na doučování a lepšení si známek klientů před koncem školního roku. To se ve velké míře daří.

Mnoho z klientů se připravuje na studium na SŠ nebo SOU, a někteří dělají tento rok závěrečné zkoušky. Pro tyto klienty tedy fungujeme podpůrně a snažíme se je povzbuzovat k tomu, ať na „cílové rovince“ nepolevují. Ty, které postup na střední vzdělávání teprve čeká, povzbuzujeme, ať se více učí již tento rok a ať větší úsilí do studia neodkládají až na devátou třídu. 

Také se zaměřujeme na práci s agresivitou, která se u mnohých klientů již dlouhodobě projevuje. S klienty pracujeme individuálně i skupinově, kde řešíme jejich konkrétní problémy, učíme se techniky zvládání svých emocí, a také se učí poznávat sami sebe, své pocity a emoce. Již po několika takovýchto setkání registrujeme u několika klientů větší pokroky a zlepšení v této oblasti. 

 

loga_zakladatele