Jak to funguje?

Naše služby fungují na základě těchto principů:

Anonymita

 • Nemusíš pracovníkům klubu sdělit své jméno ani jiné údaje, můžeš sdělit jen svou přezdívku.
 • Anonymita není překážkou poskytování služeb klubu.

Nízkoprahovost

 • BEZ PŘIHLÁŠKY = podmínkou užívání NZDM Depo není žádná forma členství nebo registrace
 • DOBROVOLNĚ = uživatelé se mohou a nemusí zapojovat do nabízených aktivit
 • ZDARMA = základní služby jsou poskytovány bezplatně
 • KDYKOLI V OTVÍRAČCE = uživatelé mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby, která je uzpůsobena potřebám cílové skupiny a uživatelé jsou s ní seznámeni
 • PRO VŠECHNY STEJNĚ = služba je při dodržení stanovených pravidel poskytována všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postaven

„Pro tebe“

 • individuální přístup
 • zájem o člověka
 • podpora bez předsudků
 • důvěrnost

 

loga_zakladatele