Poslání a cíle klubu

Posláním NZDM Depo je pomoc mladým lidem v Hrádku n. Nisou a okolí ve věku 12-26 let, kteří se rizikově chovají nebo jsou takovým chováním ohroženi. NZDM Depo nabízí pomoc a podporu při řešení problémů, nabízí prostor, kde je možné trávit volný čas a realizovat svoje nápady. Cíle klubu jsou:

  • Poskytovat sociální služby a umožňovat aktivity ve prospěch uživatelů a vést je tím k samostatnosti a pozitivnímu a smysluplnému životnímu stylu.
  • Vhodně informovat o službě tak, aby byla pravidelně navštěvovaná cílovou skupinou a získávala nové uživatele.
  • Nabízet volnočasové aktivity, které mladým lidem poskytují možnost trávení volného času v bezpečném prostředí a také napomáhají rozvíjení přirozených vztahů mezi pracovníky a uživateli služeb. Takový vztah je základem efektivní realizace dalších sociálních služeb.
  • Přizpůsobovat provoz, vybavení i interiér klubu potřebám jeho uživatelů (v souladu s principy poskytovaných služeb) a rozvíjet organizační a sociální dovednosti klientů umožněním účasti na provozu klubu v rámci zákonných možností.
  • Zajišťovat všem uživatelům během jejich pobytu v NZDM Depo fyzickou, psychickou, sociální i právní ochranu prostřednictvím nastavených pravidel.

 

loga_zakladatele