SAS Korálek, Nové Město pod Smrkem

 

Adresa:

SAS Korálek 
Švermova 853
463 65 Nové Město pod Smrkem

 

Vedoucí SAS Korálek:

Jana Drážková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 776 480 236

 

Pracovní doba:

Po - Pá 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

 

Veřejný závazek 

 

 1. Poslání

Posláním SAS Korálek je pomoc rodinám s nezletilými dětmi z Nového Města pod Smrkem a okolí, jejichž vývoj je ohrožován vlivem nepříznivé sociální situace, kterou rodina nedokáže sama bez pomoci překonat.

 

 2. Cíle

 • Předcházet, zmírňovat či zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině, podporovat zachovávání či obnovování základních funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.
 • Podporovat rozvoj vlastních kompetencí a samostatnosti rodičů při zajišťování podmínek pro zdravý fyzický, duševní a sociální vývoj dětí v rodině, posilovat vědomí o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání.
 • Podporovat rodiny v procesu zapojování do fungování v běžné společnosti, zmírňovat či eliminovat příčiny sociálního vyloučení rodiny. 

 

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou SAS Korálek jsou rodiny s nezletilými dětmi ve věku 0 – 18 let z Nového Města pod Smrkem a okolí, jejichž fyzický, duševní a sociální vývoj je ohrožován vlivem dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou není rodina bez pomoci schopna překonat.

Cílovou skupinou SAS Korálek jsou:

 • Biologické rodiny nebo jiné formy soužití pečujících osob s nezletilými dětmi ve věku 0 – 18 let, kde jsou identifikovány rizikové faktory ohrožující zdravý fyzický, duševní či sociální vývoj dětí, na straně rodičů nebo jiných pečujících osob nebo vlivem prostředí, ve kterém rodina žije.
 • Rodiny s nezletilými dětmi, které byly aktuálně umístěny na základě rozhodnutí soudu do zařízení ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče a zároveň lze identifikovat oboustranný zájem žít společně.
 • Nastávající rodiče od 6. měsíce těhotenství, u kterých jsou identifikovány rizikové faktory z hlediska možnosti, schopnosti a ochoty o své dítě pečovat nebo z hlediska prostředí, ve kterém žijí.

 

4.  Principy poskytovaných služeb

 • Služby SAS Korálek jsou  poskytovány všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, sexuální orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postavení.
 • Práce v ohrožené rodině je založena na profesionálním vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem SAS Korálek. Základem tohoto vztahu je vzájemná důvěra, respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle a odpovědnosti jednotlivce.
 • V rámci práce s rodinou jsou minimalizovány bariéry (časové, místní či sociální), které mohou snižovat dostupnost poskytovaných služeb či schopnost uživatelů služby dosahovat stanovených cílů.  Základní sociální služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Služby jsou poskytovány terénní formou v přirozeném prostředí rodiny, nebo ambulantní formou v poradenské místnosti SAS Korálek, popř. také formou doprovázení uživatelů služby např. při jednání na úřadech, ve škole atd…
 • Sociální služby a podpora jsou v ohrožených rodinách poskytovány dlouhodobě.  Doba i intenzita poskytování služeb je závislá na specifických potřebách rodiny a možnostech služby.
 • Práce v rodině stojí na procesu monitorování potřeb a rizikových faktorů v ohrožené rodině, plánování cílů spolupráce a kroků k jejich dosažení a na průběžném hodnocení spolupráce na řešení nepříznivé sociální situace rodiny.

 

5.  Poskytované služby

Sociální služby SAS Korálek jsou poskytovány v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin zpravidla po  předchozí dohodě pracovníka s rodinou. Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou.

Místo poskytovaných ambulantních služeb SAS Korálek:

Švermova 853, Nové Město pod Smrkem 463 65

 

loga_zakladatele