Poslání a cíle klubu

Posláním NZDM Voraz je pomoc mladým lidem v Novém Městě pod Smrkem a okolí ve věku 13-26 let, kteří se rizikově chovají nebo jsou takovým chováním ohroženi. NZDM Voraz nabízí pomoc a podporu při řešení tvých problémů, prostor, kde můžeš trávit volný čas a realizovat svoje nápady.

Cíle klubu:

  • Poskytovat sociální služby a aktivity ve prospěch uživatelů a vést je k samostatnosti a pozitivnímu a smysluplnému životním stylu.
  • Relevantním způsobem informovat o službě tak, aby byla pravidelně navštěvována cílovou skupinou a v rámci cílové skupiny také získávala nové uživatele.
  • Nabízet volnočasové aktivity, které mladým lidem poskytují možnost společensky nezávadné alternativy trávení volného času a také napomáhají rozvíjení přirozeného vztahu mezi pracovníky a uživateli služeb. Takový vztah je základem efektivní realizace dalších sociálních služeb.
  • Přizpůsobovat provoz, vybavení a interiér klubu potřebám jeho uživatelů (ve shodě s principy poskytovaných služeb) a rozvíjet organizační a sociální dovednosti klientů prostřednictvím jejich účasti na provozu klubu.
  • Zajišťovat všem uživatelům během jejich pobytu v NZDM Voraz fyzickou, psychickou, sociální i právní ochranu prostřednictvím nastavených pravidel.

 

loga_zakladatele