Jak to funguje?

Nízkoprahovost

 • BEZ PŘIHLÁŠKY = podmínkou užívání NZDM Zapes není žádná forma členství nebo registrace
 • DOBROVOLNĚ = uživatelé se mohou a nemusí zapojovat do nabízených aktivit
 • ZDARMA = základní služby jsou poskytovány bezplatně
 • KDYKOLI V OTVÍRAČCE = uživatelé mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby, která je uzpůsobena potřebám cílové skupiny a uživatelé jsou s ní seznámeni
 • PRO VŠECHNY STEJNĚ = služba je při dodržení stanovených pravidel poskytována všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postavení

Anonymita

 • zájemci o službu i uživatelé nemusí personálu klubu sdělit své jméno ani jiné osobní údaje, vystupují pod přezdívkou
 • anonymita nemá vliv na poskytování sociálních služeb personálem klubu

„Pro tebe“

 • individuální přístup
 • zájem o člověka
 • podpora bez předsudků
 • důvěrnost

 

loga_zakladatele