Poslání a cíle klubu

Posláním NZDM Zapes je pomoc mladým lidem v Liberci a okolí ve věku10-26 let, kteří se rizikově chovají nebo jsou takovým chováním ohroženi. NZDM Zapes nabízí pomoc a podporu při řešení problémů, nabízí prostor, kde je možné trávit volný čas a realizovat svoje nápady. Cíle klubu jsou:

  • Nabízet klubové služby i aktivity s cílem vést kienty k samostatnému a smysluplnému životnímu stylu.
  • Nabídnout bezpečné prostředí k trávení volného času i k přirozenému rozvoji nových přátelství mezi klienty i pracovníky.
  • Snižovat nebezpečí rizikového životního stylu.
  • Zajišťovat všem klientům v klubu fyzickou, psychickou, sociální i právní ochranu prostřednictvím nastavených pravidel.
  • Podporovat klienty při úpravě interiéru i provozu klubu.

 

loga_zakladatele