O nás

Obecně prospěšná společnost MAJÁK byla založena 5. 8. 1999 Sborem Jednoty bratrské v Liberci a Nadací EURONISA. Posláním MAJÁKU je napomáhat při řešení rizikového chování rozšířeného mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením na základních a středních školách, tak při řešení již vzniklých rizikových situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních služeb.

 

Poskytované služby

 1) Programy primární prevence na základních a středních školách

 • Prevence závislosti na drogách, nikotinu, hracích automatech a dalších nedrogových závislostí
 • Prevence projevů rasismu, extremismu, antisemitismu a xenofobie
 • Prevence růstu kriminality a násilí
 • Problematika fanatismu a náboženských sekt
 • Problematika partnerských vztahů a sexuální výchovy, sexuálně přenosných chorob a otázek spojených s interrupcemi
 • Problematika netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa 

 

2) Nízkoprahové sociální služby

 • Provoz bezpečného klubového prostoru, kde lze trávit volný čas a realizovat se v netradičních volnočasových aktivitách
 • Poskytování pomoci a podpory mladým lidem v obtížných a rizikových životních situacích
 • Terénní sociální služby poskytované cílové skupině v jejich komunitním prostředí

 

3) Organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen pro mládež

4) Pořádání táborů, koncertů, sportovních a dalších akcí se zaměřením na prevenci rizikového způsobu života u cílových skupin

5) Zprostředkování služeb jiných poskytovatelů s cílem zajistit komplexní péči

6) Nabídka výkonu obecně prospěšných prací při výkonu alternativních trestů pro mladistvé 

 

Lektoři MAJÁKU v preventivních programech:

 • tvoří bezpečný prostor, kde studenti mohou beze strachu i ostychu hovořit o všech "ožehavých" tématech spjatých s dospíváním,
 • vyvracejí nepravdivé informace, se kterými se mnozí ze studentů ztotožňují,
 • vytvářejí prostor k respektování odlišností druhých lidí a porozumění vlastní hodnotě a jedinečnosti,
 • rozvíjejí kritické myšlení u žáků a studentů ve vztahu k danému tématu.

MAJÁK se za dobu své činnosti stal dlouholetým partnerem pro velký počet škol v Libereckém kraji. Velmi důležitá je pro naší úspěšnou práci i spolupráce s dalšími subjekty, jako Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci, Jablonci nad Nisou a v České Lípě, dále Krajský protidrogový koordinátor, Krajská nemocnice Liberec a Krajská hygienická stanici Liberec.

 

Od roku 1999 MAJÁK oslovil prostřednictvím preventivních programů přes 120.000 žáků i studentů v Libereckém kraji. Každý rok MAJÁK zrealizuje okolo 500 preventivních programů.

 

 

 

loga_zakladatele