Programy pro pedagogy

Nově nabízíme vzdělávací kurzy pro pedagogy, akreditované v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy jsou určeny pro třídní učitele 1. i 2. stupně základních škol a školní metodiky prevence. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Kurzy budou realizovány v prostorách MAJÁKu ve vyhlášených termínech. Pří větším zájmu jedné školy je možné se domluvit individuálně.

 

BEZPEČNÝ INTERNET

Anotace kurzu:

Kurz se věnuje současnému pojetí kyberprostoru, účastníci jsou vedeni k uvědomění výhod a nevýhod internetu a jeho celkovému vlivu na člověka. Kurz seznamuje se základními potřebnými informacemi v jednotlivých oblastech problematiky internetu a zásadám bezpečnosti jeho používání. Účastníkům kurz poskytuje náměty na konkrétní aktivity v hodinách, které vycházejí z praxe lektora. Během kurzu budou také řešeny kazuistiky a nejčastější situace, se kterými se pedagog může v souvislosti s internetem ve školním prostředí setkat. Zároveň účastníci získají potřebné odkazy a kontakty pro případnou pomoc.

Obsah kurzu:

1. téma: Sociální sítě

 • Bezpečnost sdílení osobních informací, fotografií a dalších údajů
 • Krádež informací, prolomení uživatelského účtu
 • Pravidla Facebooku
 • Pohyb dětí na sociálních sítích v ČR
 • Zásady bezpečného užívání internetu
 • Zkušenosti z praxe lektora
 • Možnosti řešení vzniklých problémů

 

2. téma: Bezpečný pohyb na internetu

 • Komerce a reklama
 • E-shopy
 • Viry, spamy, hoaxy a podvodné e-maily
 • Stahování dat
 • Pornografie
 • Závislost na internetu

 

3. téma: Kyberšikana

 • Základní charakteristika a rozdíly mezi kyberšikanou a školní šikanou
 • Prostředky kyberšikany
 • Další fenomény – sexting, kybergrooming atd.
 • Rodič a dítě – výchova k bezpečnému užívání internetu
 • Webové odkazy, organizace či publikace

 

Lektor kurzu: Mgr. Jan Molnár

Místo konání kurzu: V prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. na základě domluvy.

Cena kurzu: 750 Kč na osobu

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin ve 2 pracovních dnech

Akreditace:

 • Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT- 1720/2016-184 v systému DVPP
 • Akreditace vzdělávací instituce: MSMT- 11814/2016

 


VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN

Anotace kurzu:

Kurz se věnuje cílené práci pedagoga s třídní skupinou. Posiluje schopnost vnímat potřeby skupiny a systematicky s ní pracovat. Účastníci během kurzu získají základní poznatky potřebné k včasnému rozpoznání šikany. Kurz vychází z praxe lektora a je sestaven na základě praktických příkladů práce s kolektivem. Účastníci kurzu získají materiály pro práci se třídou.

 

Obsah kurzu:

1. téma: Klima třídy

 • Sociální skupina a její znaky
 • Psychodynamika kolektivu, pozice dítěte
 • Dělení kolektivu podle vzniku
 • Fáze vývoje třídního kolektivu
 • Rizikové signály
 • Kolbův cyklus učení

 

2. téma: Narušení třídních vztahů – šikana

 • Vývojová stádia šikany
 • Typologie agresorů
 • Typologie oběti

 

3. téma: Možnosti metod práce

 • Kam mohou třídnické hodiny vést
 • Pracujeme s kolektivem jako celkem   
 • Aktivity a návodné materiály    

 

Lektor kurzu: Mgr. Jan Molnár

Místo konání kurzu: V prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. na základě domluvy.

Cena kurzu: 750 Kč na osobu

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin ve 2 pracovních dnech

Akreditace:

 • Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT- 1720/2016-184 v systému DVPP
 • Akreditace vzdělávací instituce: MSMT- 11814/2016

 

loga_zakladatele