Programy pro třídní skupiny SŠ

ADAPTAČNÍ PROGRAM

1. ročníky SŠ / 4 x 60 min / 1 950 Kč

 

Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami a jejich následnou reflexí. Program nastiňuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. 

Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci – Ruprechticích.

Je určen novým kolektivům ZŠ (tj. obměnila se alespoň ⅓ třídní skupiny) a 1. ročníkům SŠ.

Obecný cíl:

Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu.

Specifické cíle:

Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu.

Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

 

loga_zakladatele