Programy pro třídní skupiny SŠ

ADAPTAČNÍ PROGRAM

1. ročníky SŠ / 4 x 60 min / 1 900 Kč

Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu, společné hledání pravidel skupiny a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami (dramatické, improvizační a jiné techniky) s důrazem na jejich reflexi. Program nastiňuje a reflektuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu v Liberci – Ruprechticích.

Obecný cíl:

Eliminovat faktory vedoucí k rizikovému chování skupiny i jednotlivců, tedy pomoci třídnímu kolektivu zlepšit vzájemné vztahy.

Specifické cíle:

Posílit zdravou osobnost studenta, rozvíjet jeho dovednosti v sociální a emocionální oblasti.
Rozvíjet schopnosti studentů v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému.
Nastavit pravidla společného fungování skupiny v průběhu studia.
Prevence a minimalizace šikany.

 

loga_zakladatele