Intervence

Program reaguje na konkrétní problém, který se v kolektivu vyskytl. Ošetřuje aktuální nepříznivé dění. Cílem je zmírnit napětí pro další práci se skupinou a zamezit eskalaci problému.

Každá zakázka je specificky nastavena dle vzájemné spolupráce a komunikace se školou.

Intervence probíhá v 1 – 2 setkáních.

Příklad problému:

  • krádeže,
  • ublížení na zdraví,
  • kyberšikana,
  • šíření nevhodného obsahu na internetu,
  • intoxikace několika žáků,
  • vyhrocené nepříznivé klima i ve vztahu k učiteli,
  • apod.

 

loga_zakladatele