Intervence

 

   

 INTERVENCE

3 x 45 min / 3 600 Kč

Program reaguje na konkrétní problém, který se v kolektivu vyskytl. Ošetřuje aktuální nepříznivé dění. Cílem je zmírnit napětí pro další práci se skupinou, zamezit eskalaci problému a hledat adekvátní postupy pro řešení. Případnými návaznými setkáními dosáhnout změny chování žáků, narovnat vzájemné vztahy a posílit zdravé klima školní třídy. Součástí Intervence je popis rizika situace a stanovení výchovného doporučení škole i rodičům.

Každá zakázka je specificky nastavena dle vzájemné spolupráce a komunikace se školou.

Nejčastější důvody k realizování Intervence: rozkrytí šikany, diagnostikování fáze šikany.

Další oblasti: vyhrocené nepříznivé klima i ve vztahu k učiteli, kyberšikaně, šíření nevhodného obsahu na internetu, ublížení na zdraví, požití alkoholu, apod.

 

Poznámka: od února 2019 je cena tohoto programu 3 600 Kč.

 

loga_zakladatele