Programy pro třídní skupiny

 

   

ADAPTAČNÍ PROGRAM

nové kolektivy ZŠ  / 4 x 60 min / 1 950 Kč

Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami a jejich následnou reflexí. Program nastiňuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. 

Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci – Ruprechticích.

Je určen novým kolektivům ZŠ (tj. obměnila se alespoň ⅓ třídní skupiny) a 1. ročníkům SŠ.

Obecný cíl:

Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu.

Specifické cíle:

Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu.

Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

 

   

KLIMA TŘÍDY

4. - 9. ročníky ZŠ / 4 x 60 min / 1 950 Kč

Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. 

PROGRAM PROBÍHÁ VÝHRADNĚ V PROSTORÁCH MAJÁKU O. P. S.

Program lze dle dohody navýšit na více setkání.

Je určen třídním kolektivům 4. – 9. ročníků ZŠ.

Obecný cíl:

Rozvíjet vzájemnou kooperaci a kohezi kolektivu.

Specifické cíle:

Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí.

Rozvoj respektování odlišností. 

Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

 

loga_zakladatele