Programy pro třídní skupiny

ADAPTAČNÍ PROGRAM

nové kolektivy ZŠ  / 4 x 60 min / 1 900 Kč

Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu, společné hledání pravidel skupiny a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami (dramatické, improvizační a jiné techniky) s důrazem na jejich reflexi. Program nastiňuje a reflektuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích.

Program je určen novým kolektivům na ZŠ.

Obecný cíl:

Eliminovat faktory vedoucí k rizikovému chování skupiny i jednotlivců, tedy pomoci třídnímu kolektivu zlepšit vzájemné vztahy.

Specifické cíle:

Posílit zdravou osobnost žáka, rozvíjet jeho dovednosti v sociální a emocionální oblasti.
Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému.
Nastavit pravidla společného fungování skupiny v průběhu studia.
Prevence a minimalizace šikany. 

 

KLIMA TŘÍDY

4. - 9. ročníky ZŠ / 4 x 60 min / 1 900 Kč

Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj důvěry a komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích. Program lze dle dohody navýšit na více setkání.

Program je určen třídním kolektivům 4. – 9. ročníků na ZŠ.

Obecný cíl:

Rozvíjet vzájemnou kooperaci a důvěru.

Specifické cíle:

Praktické uchopení spolupráce ve skupině.
Vědomě vytvářet bezpečný prostor a nastavovat hranice v kolektivu.
Rozvoj respektování odlišností.

 

loga_zakladatele