Tematické preventivní programy

 

   

 ZDRAVÉ TĚLO

2. ročník / 45 min / 450 Kč

Program se zaměřuje na nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky. 

Obecný cíl:

Vést žáky k ochraně svého těla před nebezpečnými látkami obsaženými v tabákovém kouři či na nalezených injekčních stříkačkách.

Specifické cíle:

Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

  

   

 AGRESE

 

3. ročník / 2 x 45 min / 900 Kč

Program vede k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým, nastavuje vzájemné hranice v chování. Žáci také vyjadřují to, jak vnímají svou třídu. V další hodině probíhá aktivita pro osvojení spolupráce a zdravé komunikace v kolektivu.

Obecný cíl:

Předcházet agresivnímu chování žáků.

Specifické cíle:

Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním.

 

   

 JÁ A INTERNET

3. ročník / 2 x 45 min / 900 Kč

Program poukazuje na možná nebezpečí na internetu, a to především na kontakt s cizími lidmi a nadměrné trávení času na telefonu. Také zmiňuje zásady bezpečného pohybu na internetu.

Obecný cíl:

Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu.

Specifické cíle:

Vést žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem.

Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi přes internet.

 

    

 SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

 

6. - 9. ročník / 3 x 45 min / 1 450 Kč

Program pracuje s vnímáním záměrného ubližování z pohledu různých stran. Třída také pojmenovává problémy kolektivu a nastavuje vzájemné hranice a respekt. Výstupem je uvědomění si chtěných a nechtěných vlastností kolektivu a pojmenování způsobu, jak takové fungování nastartovat. 

Obecný cíl:

Předcházet záměrnému ubližování v kolektivu.

Specifické cíle:

Zdůraznění dopadů záměrného ubližování na psychiku člověka.

Vést žáky k porozumění vzájemných hranic.

Posílit soudržnost kolektivu.

 

    

 BEZPEČNĚ NA INTERNETU

 6. - 9. ročník / 3 x 45 min / 1 450 Kč

Program se věnuje bezpečnému způsobu fungování na internetu. Následně je otevřeno téma rizik, jako je např. gambling, hraní her, youtubering apod. V poslední hodině se program věnuje netolismu a riziku kyberšikany.

Obecný cíl:

Poukázat na bezpečný způsob fungování na internetu.

Specifické cíle:

Ukázat na rizika netolismu, gamblingu, youtuberingu a častého hraní her.

 

loga_zakladatele