SAS KORÁLEK Nové Město pod SmrkemSAS Korálek

Švermova 853
463 65 Nové Město pod SmrkemVedoucí klubu:

Jana Drážková
e-mail: jana.drazkova@majakops.cz
tel.: 776 480 236Pracovní doba:

pondělí–pátek
8.00–12.00
13.00–17.00

AKTUALITY

čtvrtek, srpen 25, 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam suscipit non risus a cursus. Vivamus sit amet luctus massa. Vestibulum condimentum augue id ligula lobortis dignissim. Fusce augue nulla, egestas ac tempus ac, cursus ac ante.

čtvrtek, srpen 25, 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam suscipit non risus a cursus. Vivamus sit amet luctus massa. Vestibulum condimentum augue id ligula lobortis dignissim. Fusce augue nulla, egestas ac tempus ac, cursus ac ante.

čtvrtek, srpen 25, 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam suscipit non risus a cursus. Vivamus sit amet luctus massa. Vestibulum condimentum augue id ligula lobortis dignissim. Fusce augue nulla, egestas ac tempus ac, cursus ac ante.

O KLUBU

 • Posláním SAS Korálek je pomoc rodinám s nezletilými dětmi z Nového Města pod Smrkem a okolí, jejichž vývoj je ohrožován vlivem nepříznivé sociální situace, kterou rodina nedokáže sama bez pomoci překonat.

  • Předcházet, zmírňovat či zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině, podporovat zachovávání či obnovování základních funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.
  • Podporovat rozvoj vlastních kompetencí a samostatnosti rodičů při zajišťování podmínek pro zdravý fyzický, duševní a sociální vývoj dětí v rodině, posilovat vědomí o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání.
  • Podporovat rodiny v procesu zapojování do fungování v běžné společnosti, zmírňovat či eliminovat příčiny sociálního vyloučení rodiny.

 • Cílovou skupinou SAS Korálek jsou rodiny s nezletilými dětmi ve věku 0–18 let z Nového Města pod Smrkem a okolí, jejichž fyzický, duševní a sociální vývoj je ohrožován vlivem dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou není rodina bez pomoci schopna překonat.

  Cílovou skupinou SAS Korálek jsou:
  • Biologické rodiny nebo jiné formy soužití pečujících osob s nezletilými dětmi ve věku 0–18 let, kde jsou identifikovány rizikové faktory ohrožující zdravý fyzický, duševní či sociální vývoj dětí, na straně rodičů nebo jiných pečujících osob nebo vlivem prostředí, ve kterém rodina žije.
  • Rodiny s nezletilými dětmi, které byly aktuálně umístěny na základě rozhodnutí soudu do zařízení ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče a zároveň lze identifikovat oboustranný zájem žít společně.
  • Nastávající rodiče od 6. měsíce těhotenství, u kterých jsou identifikovány rizikové faktory z hlediska možnosti, schopnosti a ochoty o své dítě pečovat nebo z hlediska prostředí, ve kterém žijí.

 • • Služby SAS Korálek jsou poskytovány všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, sexuální orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postavení.
  • Práce v ohrožené rodině je založena na profesionálním vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem SAS Korálek. Základem tohoto vztahu je vzájemná důvěra, respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle a odpovědnosti jednotlivce.
  • V rámci práce s rodinou jsou minimalizovány bariéry (časové, místní či sociální), které mohou snižovat dostupnost poskytovaných služeb či schopnost uživatelů služby dosahovat stanovených cílů. Základní sociální služby jsou poskytovány bezplatně.
  • Služby jsou poskytovány terénní formou v přirozeném prostředí rodiny, nebo ambulantní formou v poradenské místnosti SAS Korálek, popř. také formou doprovázení uživatelů služby např. při jednání na úřadech, ve škole atd…
  • Sociální služby a podpora jsou v ohrožených rodinách poskytovány dlouhodobě. Doba i intenzita poskytování služeb je závislá na specifických potřebách rodiny a možnostech služby.
  • Práce v rodině stojí na procesu monitorování potřeb a rizikových faktorů v ohrožené rodině, plánování cílů spolupráce a kroků k jejich dosažení a na průběžném hodnocení spolupráce na řešení nepříznivé sociální situace rodiny.

 • Sociální služby SAS Korálek jsou poskytovány v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hodin zpravidla po předchozí dohodě pracovníka s rodinou. Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou.

  Místo poskytovaných ambulantních služeb SAS Korálek:
  Švermova 853, Nové Město pod Smrkem 463 65

PRACOVNÍCI

Jana Drážková
vedoucí SAS

Lucie Banyaková
kontaktní pracovník

Mgr. Hana Ptáčková
sociální pracovník

PŘÍBĚHY

Občas to doma bylo blbý, občas to bylo fajn. Ale když bylo zle, mohla jsem zajít do Zapesa. Káťa se mnou o tom, co se doma děje, bavila často. A mě to stačilo, jen tak se vykecat.
… pak přišly na řadu výslechy, kurátorka, advokátka, probačka. Chápu, že jsem to po***, ale tohle bylo moc. Do Majáku jsem pak chodil 3 měsíce na program. Konečně to začalo dávat smysl, Hampi mi to vysvětlil, pak byl se mnou i u soudu. Na dost věcí o sobě jsem si přišel sám…
Vedoucí Pavel pak zavolal mámě, protože jsem se bála jít domů. Ta přišla, nejdřív řvala, ale pak se všechno vysvětlilo. Doma už to bylo dobrý.

KE STAŽENÍ