O prázdninách 2019 jsme se s klienty nizkoprahového klubu Zapes rozhodli jít do projektu „Co tě sejří?“ organizované virtuálním NZDM Jdidoklubu.cz. Klientům již delší dobu vadilo rozpadající se pódium v komunitním centru, kde je i náš nízkoprah. Rozhodli jsme se, že by na místě pódia mohlo vyrůst basketbalové hřiště, a tak jsme požádali o plnou výši dotace 20 000 Kč, kterou jsme záhy obdrželi.

Samotné práce na hřišti začaly na konci léta, kdy se strhlo původní dřevěné pódium. Poté se zjistilo, že pódium pod sebou ukrývalo velké betonové obrubníky, které ohraničovaly dřívější pískovitě, a poměrně masivní betonové základy. Již v tuto dobu jsme tedy začali zjišťovat, že pravděpodobně nemáme šanci kvůli těmto okolnostem náš původní harmonogram naplnit.

Po podrobnější komunikaci se správcem objektu jsme zjistili, že původní plán zavezení antukou není možný, protože by se musel vybetonovat celý základ, což správce odmítl. Navrhl nám však možnost hřiště vydláždit. V tu chvíli jsme zvažovali od projektu odstoupit, protože nebylo vůbec jisté, jestli jsme schopni takovou podobu hřiště – oproti původnímu plánu – postavit. Po nějakém čase diskuzí a dalších jednání se správcem jsme se nakonec dohodli na užší spolupráci a na dokončení projektu.

V zimním období nebylo možné na hřišti pracovat, a proto jsme se soustředili na organizaci prací během jara, především pak v době velikonočních prázdnin. Intenzivně se pracovalo dva dny a účast více než 15 dobrovolníků/klientů byla báječná. Podařilo se srovnat podklad, navézt hrubý štěrk, vybetonovat obrubníky, zakotvit konstrukci koše, navézt jemný štěrk a položit geotextilii.

Do dokončení hřiště však zbylo ještě spoustu práce. S několika nejaktivnějšími klienty jsme tedy využili ještě 3 soboty a 2 dopoledne, abychom celé hřiště dovedli do finální podoby.

Hned po dokončení basketbalového hřiště se stalo hojně využívané jak klienty, tak i dalšími návštěvníky komunitního centra.

Byly jsme rádi, že projekt i komunikace s lidmi z jdidoklubu.cz byla velmi flexibilní a mohli jsme si tak společně vyzkoušet velký projekt, aniž bychom byli vystavováni přehnanému riziku. Výsledek práce pak můžete vidět přímo v komunitním centru.