Nově Vám nabízíme pracovní listy, které využijete během třídnických hodin po návratu žáků do Vaší školy.

Můžete si je zdarma stáhnout na následujících odkazech:

PRACOVNÍ LIST 1

PRACOVNÍ LIST 2

 

ZASE SPOLU

Dále pro Vás v naší nabídce máme program Zase spolu, který reaguje na mezeru vzniklou nepřítomností kolektivu ve škole v době pandemie a posílit dynamiku kolektivu či objevit nově vzniklé problémy. Lektor s žáky reflektuje situaci a trávení času v době zavření škol. Žáci mají taktéž možnost pracovat v rámci techniky sami se sebou, je pracováno s posílením vlastní hodnoty. Lektor nahlíží na kolektiv a případně pedagogovi sděluje možná nová rizika.

 

 Už více než rok vše funguje výrazně jinak či omezeně... Stejně tak i školy, na kterých pracujeme při preventivních programech.

 I přesto jsme vám ale k dispozici a hledáme cesty, jak být pomocí a podporou.

 Neváhejte nás kontaktovat!

 

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

VZDĚLÁVÁNÍ

PORADENSTVÍ

Pololetí je za námi, ale ne každému se doma dobře učí...

Nabízíme vám proto možnost doučování u nás v MAJÁKu.

Doučování poskytneme zdarma, jsme pro vás k dispozici během odpolední v čase od 13:00 do 15:00. Doučit vás můžeme češtinu a matematiku, ale i další předměty podle domluvy.

Stačí zavolat na náš telefon anebo napsat e-mail a všechny podrobnosti spolu doladíme.

 

 

Jsme tu pro vás.

tým MAJÁKu

 

Organizace MAJÁK s podporou F-Nadace realizuje dva projekty, které se zabývají prevencí šikany na prvním stupni základních škol a prací s těmi kolektivy, ve kterých došlo k nějakému aktuálnímu problému.

Pokud chcete tyto projekty podpořit, více informací najdete níže.

Projekt „Buď kamarád“ – prevence šikany

Projekt se zaměřuje na prevenci šikany ve 3. ročnících ZŠ. Prevence šikany již v takto brzkém věku je potřeba, protože už v tomto věku si žáci mohou vytvořit špatné normy chování. Projekt tak napomáhá k budování vzájemného respektu mezi žáky a nastavuje vzájemné hranice. Realizátorem projektu je lektorka Anna Niedermertlová z organizace MAJÁK o.p.s.

 

Projekt „Řešíme to“

Projekt se věnuje práci s třídními kolektivy, ve kterých se vyskytl nějaký problém, který je třeba řešit. Cílem je např. zmírnit napětí ve skupině, zamezit dalšímu růstu problému a hledat adekvátní postupy pro řešení situace. Nejčastěji řešenými problémy jsou rozkrytí šikany a diagnostikování fáze šikany, dále pak nepříznivé třídní klima, kyberšikana apod. Projekt realizuje zkušený lektor Mgr. Jan Molnár z organizace MAJÁK o.p.s.

 

Nově nabízíme preventivně-edukační karty pro usnadnění Vaší práce s dětmi a mládeží, s názvem MYŠI Z MAJÁKU.

 

Aktuálně jsou v nabídce dvě sady: 

  

Více informací najdete v sekci Materiály, kde si můžete karty přes objednávkový formulář rovnou objednat. 

 

Věříme, že pro Vás budou karty užitečným nástrojem a pomocí při Vaší práci.

Tým MAJÁKu