Organizace MAJÁK s podporou F-Nadace realizuje dva projekty, které se zabývají prevencí šikany na prvním stupni základních škol a prací s těmi kolektivy, ve kterých došlo k nějakému aktuálnímu problému.

Pokud chcete tyto projekty podpořit, více informací najdete níže.

Projekt „Buď kamarád“ – prevence šikany

Projekt se zaměřuje na prevenci šikany ve 3. ročnících ZŠ. Prevence šikany již v takto brzkém věku je potřeba, protože už v tomto věku si žáci mohou vytvořit špatné normy chování. Projekt tak napomáhá k budování vzájemného respektu mezi žáky a nastavuje vzájemné hranice. Realizátorem projektu je lektorka Anna Niedermertlová z organizace MAJÁK o.p.s.

 

Projekt „Řešíme to“

Projekt se věnuje práci s třídními kolektivy, ve kterých se vyskytl nějaký problém, který je třeba řešit. Cílem je např. zmírnit napětí ve skupině, zamezit dalšímu růstu problému a hledat adekvátní postupy pro řešení situace. Nejčastěji řešenými problémy jsou rozkrytí šikany a diagnostikování fáze šikany, dále pak nepříznivé třídní klima, kyberšikana apod. Projekt realizuje zkušený lektor Mgr. Jan Molnár z organizace MAJÁK o.p.s.