Už více než rok vše funguje výrazně jinak či omezeně... Stejně tak i školy, na kterých pracujeme při preventivních programech.

 I přesto jsme vám ale k dispozici a hledáme cesty, jak být pomocí a podporou.

 Neváhejte nás kontaktovat!