Nově Vám nabízíme pracovní listy, které využijete během třídnických hodin po návratu žáků do Vaší školy.

Můžete si je zdarma stáhnout na následujících odkazech:

PRACOVNÍ LIST 1

PRACOVNÍ LIST 2

PRACOVNÍ LIST 3

 


ZASE SPOLU

Dále pro Vás v naší nabídce máme program Zase spolu, který reaguje na mezeru vzniklou nepřítomností kolektivu ve škole v době pandemie a posílit dynamiku kolektivu či objevit nově vzniklé problémy. Lektor s žáky reflektuje situaci a trávení času v době zavření škol. Žáci mají taktéž možnost pracovat v rámci techniky sami se sebou, je pracováno s posílením vlastní hodnoty. Lektor nahlíží na kolektiv a případně pedagogovi sděluje možná nová rizika.