Organizace MAJÁK o.p.s. získala podporu firmy Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

Díky spolupráci s firmou Magna tak na podzim roku 2019 proběhne celkem 20 programů Kybersvět zdarma na libereckých základních školách.

Program je určen pro žáky 5. ročníků a jeho cílem je posílit prevenci bezpečného pohybu dětí na internetu.

Za finanční podporu firmě Magna děkujeme!