Organizace MAJÁK o.p.s. již každoročně pořádá kampaň s názvem Společně proti kouření, ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Letošním tématem kampaně je motto: „Víš, co vdechuješ?“

Kampaň měla letos 2 hlavní části, které byly realizovány v období od dubna do června 2019.

První z nich byla fotosoutěž pro žáky základních škol. Úkolem žáků bylo vyfotit fotografii s preventivním tématem „Víš, co vdechuješ?“ Pravidlem fotosoutěže bylo mj. to, že zapojení žáci nesmí na fotografii přímo kouřit cigarety. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 13 fotografií. Vítězové byli odměněni cenou poroty organizace MAJÁK o.p.s., dále cenou ředitele a poté také cenou veřejnosti – hlasování o nejlepší fotografii probíhalo na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Dále byla pro žáky připravena videosoutěž, v obdobné formě jako fotosoutěž. Video natáčely celé třídy základních škol, opět se zadáním preventivního charakteru. Do soutěže se nakonec se svým videem přihlásily 4 třídy z libereckých škol.

Slavnostní vyhlášení obou soutěží proběhlo dne 21. června 2019 v Cinema City, kde vítězové obdrželi ceny za svou fotografii nebo video, jejich díla byla také všem účastníkům vyhlášení puštěna přímo v sále kina. Jako bonus pak také společně shlédli vybraný film z distribuce kina. Na úvod akce promluvili MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a Mgr. Jana Pavlů, krajská protidrogová koordinátorka, kteří převzali nad celou kampaní záštitu. Vyhlášení se zúčastnilo 75 osob. Tyto aktivity i závěrečné vyhlášení proběhly za spolupráce s organizacemi Cinema City, IQlandia, Alza.cz a samozřejmě Krajský úřad Libereckého kraje, kterým tímto děkujeme za vstřícnost a podporu kampaně.