V nadcházejícím školním roce spolupracujeme s firmou Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

V rámci grantového projektu jsme získali finanční podporu, díky které budeme během podzimu realizovat programy Kybersvět na 7 základních školách v Liberci, kde se uskuteční celkově 20 programů.

Preventivní program Kybersvět je určen pro žáky 5. ročníků a jeho cílem je posílit prevenci bezpečného pohybu dětí na internetu.

Během tří vyučovacích hodin jsou žáci interaktivní formou vedeni k předcházení a eliminaci rizikového chování ve virtuálním světě.

Za finanční podporu naší preventivní činnosti na školách firmě Magna děkujeme!