Fotky našich finalistů v Kampani Společně proti kouření, kteří se umístili ve fotografické soutěži, nyní můžete vidět vystavené v přízemí Krajského úřadu LK! Děkujeme Krajskému úřadu za prostory a Mgr. Janě Pavlů, krajské protidrogové koordinátorce, za ochotu výstavu zařídit!

Již každoročně pořádáme Kampaň Společně proti kouření. Letos je součástí i tento leták. Sami se podívejte.

Organizace MAJÁK o.p.s. získala podporu firmy Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

Díky spolupráci s firmou Magna tak na podzim roku 2019 proběhne celkem 20 programů Kybersvět zdarma na libereckých základních školách.

Program je určen pro žáky 5. ročníků a jeho cílem je posílit prevenci bezpečného pohybu dětí na internetu.

Za finanční podporu firmě Magna děkujeme!

 

 

 

Organizace MAJÁK o.p.s. již každoročně pořádá kampaň s názvem Společně proti kouření, ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Letošním tématem kampaně je motto: „Víš, co vdechuješ?“

Kampaň měla letos 2 hlavní části, které byly realizovány v období od dubna do června 2019.

První z nich byla fotosoutěž pro žáky základních škol. Úkolem žáků bylo vyfotit fotografii s preventivním tématem „Víš, co vdechuješ?“ Pravidlem fotosoutěže bylo mj. to, že zapojení žáci nesmí na fotografii přímo kouřit cigarety. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 13 fotografií. Vítězové byli odměněni cenou poroty organizace MAJÁK o.p.s., dále cenou ředitele a poté také cenou veřejnosti – hlasování o nejlepší fotografii probíhalo na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Školní rok 2018/2019 je úspěšně za námi.

Rádi bychom poděkovali všem našim spolupracovníkům za jejich podíl na tom, co se za uplynulý školní rok podařilo.

Během školního roku 2018/2019 jsme spolupracovali s 69  školami v Libereckém kraji, na kterých jsme realizovali celkem 861 programů všeobecné prevence.
Naše programy tak absolvovalo 17 878 žáků nebo studentů.
Pro pedagogy a rodiče jsme ve spolupráci s organizací KAM, z.ú. realizovali 2 akreditované kurzy s názvem "Primární prevence ve škole i mimo ni".
Dále proběhlo 11 jiných vzdělávacích akcí, seminářů či workshopů, a to pro pedagogy, školní metodiky prevence nebo širší veřejnost.
Proběhl také další ročník kampaně Společně proti kouření s názvem "Víš, co vdechuješ?" ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje.Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další školní rok s vámi!

Jan Molnár a Petra Radová