Jakékoliv dotazy můžete směřovat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Základní informace o soutěži

Téma soutěže je: Není to jen o tobě! Kouření vážně škodí vám i lidem ve vašem okolí! 

Přihlášení

Odevzdání videa je možné od 1. února 2020. Video lze přihlásit nejpozději do 31. března 2020. Videa je možné poslat přes úschovnu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přinést osobně na flash disku do některého z klubů MAJÁKu – Zapes, Depo nebo Voraz. Video nesmí zobrazovat osoby mladší 18 let kouřící cigaretu.

Porota a ceny

Porota bude složena z řad zaměstnanců MAJÁKu a lidí odborníku z oboru prevence.Ti budou hodnotit:

  • Originalitu videa

  • Propracovanost videa

  • Preventivní dopad videa

  • Dodržení zadaného tématu

  • Zapojení kolektivu třídy

  • Celkový dojem videa.

Ceny budou určeny vždy pro celý třídní kolektiv.

 

Vyhlášení

Vítězná videa budou vyhlášena dne 1. dubna 2020 na webových stránkách www.majakops.cz, následné předání cen výhercům proběhne v CinemaCity Liberec 19. 6. 2020 v dopoledních hodinách. Podmínkou pro přihlášení se do soutěže je možnost účasti třídy na závěrečném vyhlášení vítězů.

Pravidla soutěže

1) Společnost MAJÁK o.p.s. pořádá videosoutěž. Téma soutěže je: Není to jen o tobě! Kouření škodí vám i vašemu okolí

2) Konečný výběr vítězných videí provede porota složená z odborníků a zaměstnanců organizace MAJÁK o.p.s. Vítězná videa budou prezentována na webu MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz. Všichni vítězové budou kontaktováni e-mailem.

3) Soutěže se mohou zúčastnit třídy základních škol od 7. do 9. ročníku.

4) Pořadatel MAJÁK o.p.s. si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, pokud k tomu existují oprávněné důvody. Například při porušení těchto podmínek, při neférovém jednání, při manipulaci, která má zvýšit šanci na výhru nebo při uvedení klamavých údajů při registraci nebo posílání videí.

5) Soutěže je možné se zúčastnit online zasláním videa přes internetovou úschovnu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně, přinesením videa na flash disku do klubu MAJÁKu Zapes, Depo nebo Voraz.

6) Každá třída může do soutěže přihlásit maximálně jedno video, které pořídili žáci sami a mají k němu neomezená autorská a uživatelská práva. Svou účastí potvrzují účastníci soutěže, že jsou autory přihlášeného videa a disponují tedy v neomezeném rozsahu uživatelskými právy k videu. Dále účastníci soutěže potvrzují, že mají udělen souhlas s užitím videozáznamu od osob, které jsou na něm případně zachyceny. Účastníci soutěže si nejsou vědomi, že by jakákoliv třetí osoba jejich práva k videozáznamu zpochybňovala nebo se bránila jeho zveřejnění.

7) Účastí v soutěži udělují účastníci soutěže společnosti Maják o.p.s. neodvolatelné, prosté a časově neomezené uživatelské právo pro využívání videa pro jejich práci v oblasti PR. Toto zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a distribuce za účelem vlastní reklamy a propagace společnosti.

8) Účastník soutěže přihlášením videa uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže, včetně jejich zveřejnění v rozsahu jméno a příjmení společně s videem.

9) Povolena jsou pouze videa v délce maximálně 5 minut.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo smazat videa, která se výrazně odchylují od zadaného tématu, mají nezákonný nebo rasistický podtext, propagují násilí, pornografii či mají jiný nevhodný nebo urážlivý obsah.

11) Pokud se výherce nepřihlásí do 14 dnů od vyhlášení výhry, propadá jeho nárok na výhru.

12) Ke zveřejnění videí dojde bez nároku na honorář. Věcné ceny a/nebo poukazy, které účastníci vyhrají, nelze vyplatit v hotovosti a je vyloučena jejich výměna.

13) Přihlášením videa souhlasí účastníci s podmínkami soutěže.

14) Nově má videosoutěž ještě jednu podmínku. Po dokončení soutěžního videa prosíme třídy o zodpovězení následujících otázek:

  • Co nového vám tvorba videa přinesla?

  • Změnil někdo z vás svůj dosavadní postoj vůči kouření?

  • V čem? Jak jste jako třída prožívali tvorbu videa?

  • Co pro vás bylo na výrobě vašeho videa nejtěžší?

Otázky zpracujte také formou videa. Jedna verze dohromady se soutěžním videem a druhá verze je samostatně video a samostatně otázky. Zpracování těchto závěrečných otázek NEBUDE hodnoceno porotou, poslouží pořadateli soutěže spíše jako zpětná vazba od jednotlivých tříd.

Pořadatelem soutěže je MAJÁK o.p.s.

 

Dokumenty a formuláře k sadám MYŠI Z MAJÁKU ke stažení:

 

Všeobecné obchodní podmínky

Ceník

Zásady ochrany osobních údajů

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Základní informace o soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol od 4. do 9. třídy.

Téma soutěže je: Není to jen o tobě! Kouření vážně škodí vám i lidem ve vašem okolí!

Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři fotografie.


Přihlášení

Přihlášení fotografií je možné od 1. února 2020, nejpozději do 31. března 2020.

Fotografie ve formátu JPG (v minimálním rozlišení 2500 bodů na delší straně fotografie) pošlete emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přineste osobně do některého z klubů MAJÁKu – Zapes, Depo nebo Voraz.

Fotografie nesmí zobrazovat osoby mladší 18 let kouřící cigaretu.

Ke každé fotografii uveďte krátký popisek, který dovysvětlí záměr fotografa.

Přihlášené fotografie, které splňují pravidla soutěže, budou vyvěšeny 1. dubna na Instagramovém profilu „majak_o.p.s“.Po ukončení soutěže budou soutěžní fotografie pravděpodobně vystaveny pro veřejnost.Možnost výstavy je nyní v jednání.


Porota a ceny

- Cena poroty:
Porota bude složena z řad zaměstnanců MAJÁKu a profesních umělců. Ti budou hodnotit:

o Originalitu fotky,
o Propracovanost fotky,
o Preventivní dopad,
o Dodržení zadaného tématu,
o Celkový dojem.


- Cena ředitele MAJÁKu.

Vyhlášení

Vítězné fotografie budou vyhlášeny na webových stránkách www.majakops.cz, následné předání cen výhercům proběhne v Cinema City Liberec dne 19. 6. 2020 v dopoledních hodinách.

Pravidla soutěže

1) Společnost MAJÁK o.p.s. pořádá fotografickou soutěž. Tématem soutěže je Není to jen o tobě! Kouření vážně škodí vám i lidem ve vašem okolí!

2) Konečný výběr vítězných fotografií provede porota složená z odborníků a zaměstnanců MAJÁK. Vítězné fotografie budou prezentovány na webových stránkách MAJÁK o.p.s. Všichni vítězové budou kontaktováni e-mailem.

3) Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol od 4. do 9. třídy. K účasti nejsou oprávněny osoby, které se podílely na vzniku a realizaci této soutěže, stejně jako zaměstnanci společnosti MAJÁK o.p.s.

4) Pořadatel MAJÁK o.p.s. si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže osoby, pokud k tomu existují oprávněné důvody. Například při porušení podmínek soutěže, při neférovémjednání, při manipulaci, která má zvýšit šanci na výhru nebo při uvedení klamavých údajů při registraci nebo posílání fotografií.

5) Soutěže je možné se zúčastnit online zasláním fotek na e-mail:  nebo osobně, přinesením fotografií na flash disku do klubu MAJÁKu Zapes, Depo nebo Voraz.

6) Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 3 jednotlivé fotografie, které pořídil sám a má k nim neomezená autorská a uživatelská práva. Svou účastí potvrzuje účastník soutěže, že je autorem nahraných fotografií a disponuje tedy v neomezeném rozsahu uživatelskými právy k fotografiím. Dále účastník soutěže potvrzuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích. Účastník soutěže si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

7) Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže společnosti MAJÁK o.p.s. neodvolatelné, prosté a časově neomezené uživatelské právo pro využívání fotografií pro jejich práciv oblasti PR. Toto zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a distribuce za účelem vlastní reklamy a propagace společnosti.

8) Účastník soutěže podáním přihlášky uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže, včetně jejich zveřejnění v rozsahu jméno a příjmení společně s fotografií.

9) Povoleny jsou pouze fotografie ve formátu JPG o velikosti maximálně 10 MB.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo smazat fotografie, které se výrazně odchylují od zadaného tématu, mají nezákonný nebo rasistický podtext, propagují násilí, pornografii či mají jiný nevhodný nebo urážlivý obsah.

11) Pokud se výherce nepřihlásí do 14 dnů od vyhlášení výhry, propadá jeho nárok navýhru.

12) Ke zveřejnění fotografií dojde bez nároku na honorář. Věcné ceny a/nebo poukazy,které účastník vyhrál, nelze vyplatit v hotovosti a je vyloučena jejich výměna.

13) Přihlášením fotografií souhlasí účastník s podmínkami soutěže.

Pořadatelem soutěže je MAJÁK o.p.s.