I v letošním roce jsme připravili další ročník kampaně Společně proti kouření.

Tentokrát je zaměřena na škodlivost pasivního kouření.

Obsahem kampaně je příprava, výroba a distribuce informativně-preventivních plakátků do škol. Jde o plakáty pro žáky 1. stupně základních škol, a dále o plakáty do jednotlivých tříd. Skrze plakátky chceme informovat o nezdravém vlivu pasivního kouření a o možnostech, jak dopady pasivního kouření eliminovat.

 

Věříme, že se skrze tuto osvětu rozšíří povědomí o nebezpečí pasivního kouření i u malých dětí, kteří tak budou lépe schopni pečovat o vlastní zdraví.

 

Kampaň organizuje společnost MAJÁK o.p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje.