KAMPAŇ SPOLEČNĚ PROTI KOUŘENÍ 2022

I v letošním roce jsme připravili další ročník kampaně Společně proti kouření.

Tentokrát je zaměřena na rizika nikotinových sáčků, která jsou v poslední době velkým fenoménem.

Součástí kampaně je příprava, výroba a distribuce informativně-preventivních letáčků do škol. Letáčky jsou určené pro žáky základních škol od 4. ročníků a jsou rozdávány v jednotlivých třídách. Skrze letáčky chceme upozornit na škodlivý vliv spojený s užíváním sáčků a varovat před riziky experimentování s nimi.

Věříme, že se skrze tuto osvětu rozšíří povědomí o nebezpečí nikotinových sáčků a děti na základních školách tak budou lépe schopni pečovat o vlastní zdraví.

Kampaň organizuje společnost MAJÁK o.p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje.