Partneři:

V letošním roce nás podporují:

Liberecký kraj finanční podporou v projektech "Komplexní program primární prevence Jdi dál!" a "Krizová intervence 2022".

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu "Jdi dál! – všeobecná primární prevence na ZŠ v Libereckém kraji".

Projekt "Prevence šikany a kyberšikany v Liberci" je podpořen Fondem zdraví a prevence statutárního města Liberec."

Nadace Mezinárodní potřeby podporuje naši činnost dlouhodobě v projektu Zdravá mládež.

F-nadace dlouhodobě podporuje činnost našeho týmu na školách, aktuálně v rámci programu "NAJDILEKTORA.CZ".

Nadace Euronisa dlouhodobě podporuje organizaci MAJÁK v projektu "Programy primární prevence" a dále formou sbírky Pozvedněte slabé.

ŠKODA AUTO a.s. v rámci Zaměstnaneckých sbírek.

Děkujeme firmě Expodům, která se zabývá prodejem nůžkových párty stanů, že se nás rozhodla podpořit a jeden z těchto stanů nám darovala.

Navazující organizace:

Spolupracujeme s:

Jsme součástí Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování z.s., která podporuje rozvoj a zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb v České republice a svou činností zastřešuje oblast prevence v České republice.

Dlouhodobě podporujeme Střední školu sociální a pedagogickou Jana Blahoslava v Hejnicích, jejíž činnost bude zahájena od září roku 2021.

Úzce spolupracujeme s Asociací Comeniana sdružující organizace pracující s rodinami, dětmi, mládeží, seniory, dále také školy a školská zařízení i komunitní centra.