Partneři:

V roce 2020 organizaci MAJÁK podpořili:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu "Jdi dál! – všeobecná primární prevence na ZŠ v Libereckém kraji".

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v projektu "Projekt HIV - Program primární prevence".

Liberecký kraj finanční podporou v projektech "Komplexní program primární prevence Jdi dál!", "Intervence v oblasti šikany a agrese na školách a institucích sdružujících děti v LK" a "Krizová intervence 2020".

Nadace Mezinárodní potřeby podporuje naši činnost dlouhodobě v projektu Zdravá mládež.

F-nadace dlouhodobě podporuje činnost našeho týmu na školách.

Nadace Euronisa dlouhodobě podporuje organizaci MAJÁK v projektu Programy primární prevence a dále formou sbírky Pozvedněte slabé.

V projektu Programy primární prevence naši činnost podporuje také Nadace Racek.

Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. v rámci projektu "Workshop pro dospělé Kybersvět".

ŠKODA AUTO a.s. v rámci Zaměstnaneckých sbírek.

Děkujeme firmě RADMIL - BRIMO, která se zabývá výrobou zahradních stanů, že se nás rozhodla podpořit a darovala nám jeden z těchto stanů.

Navazující organizace:

Spolupracujeme s:

Jsme součástí Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování z.s., která podporuje rozvoj a zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb v České republice a svou činností zastřešuje oblast prevence v České republice.

Dlouhodobě podporujeme Střední školu sociální a pedagogickou Jana Blahoslava v Hejnicích, jejíž činnost bude zahájena od září roku 2021.

Úzce spolupracujeme s Asociací Comeniana sdružující organizace pracující s rodinami, dětmi, mládeží, seniory, dále také školy a školská zařízení i komunitní centra.