Partneři:

V letošním roce nás podporují:

Liberecký kraj finanční podporou v projektech "Komplexní program primární prevence Jdi dál!", "Krizová intervence 2024" a také v kampani "Společně proti kouření!".

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu "Jdi dál! – Programy primární prevence 2024".

Projekt "Primární prevence v Liberci 2024" je podpořen dotací z rozpočtu Statutárního města Liberec.

Nadace Mezinárodní potřeby podporuje naši činnost dlouhodobě v projektu Zdravá mládež.

F-nadace podporuje činnost našeho týmu na školách, dlouhodobě v rámci programu "NAJDILEKTORA.CZ" a nově i v programu "Škola pro život".

Nadace EURONISA dlouhodobě podporuje organizaci MAJÁK v projektu "Programy primární prevence rizikového chování".

Navazující organizace:

Spolupracujeme s:

Jsme součástí Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování z.s., která podporuje rozvoj a zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb v České republice a svou činností zastřešuje oblast prevence v České republice.

Dlouhodobě podporujeme Střední školu sociální a pedagogickou Jana Blahoslava v Hejnicích, jejíž činnost bude zahájena od září roku 2021.

Úzce spolupracujeme s Asociací Comeniana sdružující organizace pracující s rodinami, dětmi, mládeží, seniory, dále také školy a školská zařízení i komunitní centra.