• PROGRAMY SELEKTIVNÍ PREVENCEPROGRAMY SELEKTIVNÍ PREVENCE
  Program je určen pro žáky 4.–9. ročníků ZŠ.

  Témata a bloky jsou stejné jako v rámci komplexního programu prevence. Program se zaměřuje na skupiny žáků, u nichž jsou aktuálně či dlouhodobě ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování.
  V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga.
  Program realizují zkušení lektoři.

  Hlavní rizikové faktory:
  Ve třídě už byla řešena šikana 1. – 2. stádia
  Kyberšikana,
  Riziko rasismu,
  Poruchy příjmu potravy,
  Drobná kriminalita,
  Odmítnutí a vyřazení ve skupině,
  Výrazně agresivní chování,
  Vrstevnický tlak,
  Nezdravé školní (třídní) klima.