Během školního roku 2022 / 2023 v Majáku proběhlo celkem 7 vzdělávacích seminářů HLAVU VZHŮRU s primářkou Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie MUDr. Šárkou Konečnou.

Celkem se seminářů zúčastnilo 232 učitelů, metodiků prevence, vychovatelů, pracovníků nízkoprahových klubů nebo zástupců z dětských domovů.

Seminář poskytl účastníkům základní přehled o aktuálních psychických a psychiatrických obtíží dětí a mladistvých.

Jsme vděční za podporu Krajského úřadu Libereckého kraje, kterou máme, i za soukromého dárce, který nás podpořil tiskem brožur a letáků. Letáky jsme mohli rozdat v libereckých školách, kde pravidelně působíme.

Všem účastníkům seminářů děkujeme za podporu a těšíme se na další setkávání v novém školním roce!

 

Reakce účastníků semináře

Je velmi přínosné konzultovat s odbornicí z praxe a paní primářka má široký přehled a dokáže se srozumitelně o něj podělit.“

„Přehledné a srozumitelné shrnutí psychických obtíží u dětí a dospívajících.“

„Konkrétní náhled na obtíže dětí s jejich projevy z praxe – jako učitel lépe rozpoznám. Pomohlo mi slyšet, že vše ve škole mnohdy nespasím a utvrdilo mě to opět, že se vyplácí a je naděje oslovovat rodiče.“

„Milý, věcný a reálný pohled na věc. Oceňuji praktické příklady a náhled, jak funguje dětská psychiatrie v LBC.“

„Pohled na aktuální problémy očima odborníka.“

„Oceňuji upřímnost a ochotu zodpovídat dotazy.“