I v letošním roce jsme připravili další ročník kampaně Společně proti kouření. Je zaměřena na rizika nikotinových sáčků, která jsou v poslední době velkým fenoménem.

Součástí kampaně jsou informativně-preventivní letáčky, které jsou určené pro žáky základních škol od 4. do 9. ročníků a jsou rozdávány v jednotlivých třídách. Skrze letáčky chceme upozornit na škodlivý vliv spojený s užíváním sáčků a varovat žáky před riziky experimentování s nimi.

Věříme, že se skrze tuto osvětu rozšíří povědomí o nebezpečí nikotinových sáčků a děti na základních školách tak budou lépe schopni pečovat o vlastní zdraví.

Kampaň organizuje společnost MAJÁK o.p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje.