Kampaň Společně proti kouření pořádá MAJÁK o.p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje pravidelně od roku 2011. Cílem kampaně je vždy preventivně působit na myšlení žáků základních škol.

Letošní ročník se zaměřuje na prevenci užívání nikotinových sáčků a zároveň reaguje na současné fenomény užívání různých povzbuzujících látek a upozorňuje na jejich rizika.

Součástí kampaně je také seminář, který proběhl ve dvou termínech.
První termín byl 31. 10. 2023, druhý seminář se konal 6. 12. 2023.

SEMINÁŘ o současných fenoménech HHC, CBD, kratomu a stimulačních látkách pro hráče online her přednášel Dr. Adam Kulhánek, který je odborníkem v oblasti adiktologie a léčbě závislostí.

Děkujeme všem účastníkům za jejich bedlivé naslouchání a zajímavé dotazy!