ZVEME VÁS…

Zveme Vás na další semináře HLAVU VZHŮRU!

Seminář poskytuje pedagogům a dalším pracovníkům základní přehled a rozpoznání aktuálních psychických a psychiatrických obtíží u dětí a mladistvých.

Odborně přednáší MUDr. Šárka Konečná, primářka Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Liberec. Akce probíhá ve spolupráci s organizací MAJÁK o.p.s.

První seminář proběhne 29. 11. 2023 od 14:30 - 17:30 v Liberci na Konopné.

Druhý termín je 20. 3. 2024 od 14:30 - 17:30 na stejném místě, přihlašování na seminář bude možné od ledna nového roku.

Pro bližší informace nebo přihlášení - materialy.majakops.cz/vzdelavani.