Seminář HLAVU VZHŮRU poskytuje pedagogům a dalším pracovníkům přehled k rozpoznání aktuálních psychických a psychiatrických obtíží u dětí a mladistvých.

Odborným garantem je MUDr. Šárka Konečná, primářka Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie KN Liberec. Akce probíhá ve spolupráci s organizací MAJÁK o.p.s.

Poslední termín je 20. 3. 2024 od 14:30 - 17:30, přihlašování na seminář bude možné od ledna nového roku.

Pro bližší informace nebo přihlášení - materialy.majakops.cz/vzdelavani.