Školní rok 2018/2019 je úspěšně za námi.

Rádi bychom poděkovali všem našim spolupracovníkům za jejich podíl na tom, co se za uplynulý školní rok podařilo.

Během školního roku 2018/2019 jsme spolupracovali s 69  školami v Libereckém kraji, na kterých jsme realizovali celkem 861 programů všeobecné prevence.
Naše programy tak absolvovalo 17 878 žáků nebo studentů.
Pro pedagogy a rodiče jsme ve spolupráci s organizací KAM, z.ú. realizovali 2 akreditované kurzy s názvem "Primární prevence ve škole i mimo ni".
Dále proběhlo 11 jiných vzdělávacích akcí, seminářů či workshopů, a to pro pedagogy, školní metodiky prevence nebo širší veřejnost.
Proběhl také další ročník kampaně Společně proti kouření s názvem "Víš, co vdechuješ?" ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje.Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další školní rok s vámi!

Jan Molnár a Petra Radová