Vážení,

Rád bych Vás touto cestou informoval o změnách, kterými organizace MAJÁK o.p.s. prochází.

Do konce února 2020 poskytoval MAJÁK o. p. s. programy primární prevence a registrované sociální služby: nízkoprahové kluby v Liberci, v Hrádku nad Nisou a v Novém Městě pod Smrkem, kde zároveň realizoval i sociálně-aktivizační službu pro rodiny.

Od března 2020 došlo k výrazné změně. Z původní obecně prospěšné společnosti se vyčlenily v jednotlivých městech 3 nové organizace, které pokračují v realizaci Vám známých sociálních služeb a návazných aktivit.

Důvodem pro „lokální“ osamostatnění sociálních služeb byla snaha zachovat možnost jejich růstu, flexibilita řízení a financování,  větší návaznost na všechny místní složky a spolupracující organizace v místě, kde působí. Všechny nově vzniklé organizace budou nadále úzce spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Kompletní kontakty na nově vzniklé organizace naleznete ZDE.

MAJÁK o.p.s. zůstává organizací, která se zabývá především primární prevencí na školách v Libereckém kraji. I v nadcházejícím školním roce 2020/2021 se těšíme na spolupráci s vámi!

 

Mgr. Jan Molnár

ředitel organizace MAJÁK o.p.s.